Otsi

TEENUSED

Teenused
. .

SINGEL KODU omab luba osutada 
Toetatud elamise teenust 25-le kliendile, kellest kolmele on elukoht olemas ühiseses üürimajas, kaks elab Singel Kodu pinnal ja ülejäänud oma elamispinnal või avatud üürituru korterites.
TOETATUD ELAMISE TEENUSE EESMÄRK on inimese võimalikult iseseisev igapäeva-eluga toimetulek toetava elukeskkonna kaudu.

TE - arendatakse iseseisvaks eluks vajalikke põhioskusi tegevusjuhendaja toel vähemalt 2 tundi nädalas.


				
 

				
Töötamise toetamist teenust 14-le kliendile.
TÖÖTAMISE TOETAMISE EESMÄRK on inimese elukvaliteedi parandamine ja iseseisva toimetuleku suurendamine läbi töötamise avatud tööturul ja tavapärases töösuhtes TT- abistatakse võimetekohase töö leidmisel, töö säilitamisel ja valmistatakse inimest ette ilma toetuseta tööle asumiseks vähemalt 4 tundi kuus.

				
 

				
Igapäevaelu toetamise teenust 10-le kliendile.

				
IGAPĂ„EVAELU TOETAMISE TEENUSE EESMĂ„RK on inimese toimetuleku toetamine, ĂĽhisĂĽritustesse ja huviringidesse kaasamine.

				
IT - kaasame inimesi võimalikult aktiivselt ühiskonnaelus osalema, leidma endale meelepärast hobitegevust ja meelelahutust.

				
 

				
Kogukonnas elamise teenust pakume neljale kliendile MTĂś Singel kodu ĂĽĂĽripinnal.

				
KOGUKONNAS ELAMISE TEENUSE EESMÄRK on meie ruumides peresarnase elukorralduse loomine koos majutuse ja toitlustusvõimalusega, et suurendada isiku iseseisvat toimetulekut.

				
KE - inimese terviseseisundiga arvestades kaasame teda olemasolevaid oskusi arendavates tegevustes. Juhendame teda aja planeerimisel ning vaba aja sisustamisel, kaasame erinevatesse ĂĽhistesse töötegevustesse. 
 

TEENUSED EI SISALDA HOOLDAMIST, JĂ„RELVALVET , TOITLUSTAMIST, TRANSPORDITEENUST. ISIK TASUB ISE ELUASEMEKULUD.Koduleht Elitec'st